Nakoupit

ZDRAVOTNÍ

BENEFITY

SLACKLINE

Chůze po slackline není jen zábava.

Balancování na nestabilbím popruhu má celou řadu zdravotních benefitů. 

Flowers
 • POSILOVÁNÍ CELÉHO TĚLA

  Cvičení na slackline klade vyšší nároky na řízení posturální kontroly než trénink s využitím doposud běžně používaných balančních pomůcek. Slackline se proto nabízí jako vhodná doplňková aktivita podporující senzomotorický trénink a přispívá k urychlení, zefektivnění a obohacení rehabilitační terapie.

  Posturální stabilizace je základní podmínkou pro vykonávání kvalitního pohybu, který je koordinovaný, rychlý a co nejméně náročný, což v konečném důsledku minimalizuje zatížení pohybového aparátu.

  Náročnost tréninku lze měnit díky možnosti nastavení délky slackline či jeho napnutí.

  Na internetu (zejména na YouTube) je možné najít mnoho cviků různé obtížnosti, při kterých se zapojí specifické svalové skupiny.


  ZLEPŠENÍ DRŽENÍ TĚLA

 • Automatické zaujetí vzpřímeného držení těla a potřeba koncentrace na provedení pohybu představují vhodnou doplňkovou metodu pro postrurální trénink. Klíčovým mechanismem pro zachování rovnováhy je pohyb paží spojený s aktivací mezilopatkových svalů a zpevnění vnitřních svalů ve středu těla (CORE). Slackline je ideální kompenzační cvičení pro sedavý způsob života.

 • MEDITACE

 • Výchozí držení těla při balancování na slackline je v tzv. pozici vítěze, při které dochází v těle ke zvyšování hladiny serotoninu a k poklesu hladiny kortizolu, což pozitivně působí na náladu člověka a jeho psychickou pohodu. Důležitým prvkem při chůzi na slackline je volný a klidný dech. Zadržování dechu se okamžitě projeví vibrací popruhu. Trpělivost, vytrvalost a snaha o to, udělat každý krok tak dobře, jak je to jen možné, se přirozeně přenáší ze slackline i do běžného života.

 • Prevence pádu, rehabilitace

 • Svalová souhra, získaná při balancování na slackline, přispívá k redukci úhlového pohybu v kolením kloubu a ke snížení maximální i průměrné rychlosti posturální výchylky, což je považováno za pozitivní posturální adaptaci. Tréninkem postupně dochází k redukci těchto výchylek a tím ke zlepšení posturální kontroly.

  Odpověď na posturálně náročnou situaci se tak přesouvá z reflexní aktivity do podvědomé kontroly podkorových center centrální nervové soustavy.

  Kloubní stabilita je zajištěna přípravnou a reakční aktivací svalů. Právě svalová preaktivace se jeví jako klíčová pro správné načasování svalů při odpovědi na destabilizační zevní podmět.


  Zdroj: Slackline a jeho možnosti využití v rehabilitační terapii, dostupné zde


DRUHY SLACKLINE:


Lowline

Lowline je základní druh slackline, na které každý budoucí slackliner začíná objevovat svůj balanc.

Jedná se o popruh natažený na krátkou vzdálenost v malé výšce nad zemí. Pro lowline se nejčastěji používá popruh o šířce 25 nebo 50 mm v délce do 20 m. Tento druh slackline se natahuje pomocí ráčny. Důležité je použít také vhodnou ochranu stromů.

Riziko spojené s pádem je zde minimální. Při ztrátě rovnováhy stačí jen seskočit na zem.

Longline

Longline "long" se označuje slackline delší než 30 m.

Ke zvládnutí longline už je zapotřebí trénovat. Jelikož je longline kvůlu průvěsu v blízkosti svých kotvících bodu ve výšce, je nutné zvládnou techniku nastupování na lajno bez kontaktu se zemí, tzv. "chongo".

atáhnutou ve výšce 600 m nad řekou mezi horami

Trickline

Trickline patří mezi nejdynamičtěji se vyvíjející druh slackline. V současné době je jedinou soutěžní disciplínou na světové úrovni.

Nejčastějším popruhem pro trickline je 50 mm široký polyesterový popruh s vysokými dynamickými vlastnostmi. Standartní trickline je nízká a krátká, na které je možno provádět triky. Během soutěžních disciplín bývá lajna delší a umístěna do výšky, nicméně se jedná o ovlivnění psychické složky, jako je strach a ztížení podmínek nástupu na slackline.

Highline

Královská disciplína slackline. Chůze  po slackline, natažené ve výšce přes 10 m nad zemí.

Obtížným faktorem zvládnutí highline bývá strach z výšek, orientace těla a vnímání prostoru. Fyzicky i psychicky nejnáročnější disciplína. 

Highline se vždy skládá z hlavní a záložní lajny, tzv. backup". Chodec je jištěný v horolezeckém sedacím úvazku spojeném lanem s kruhy, které jsou protaženy popruhem.